Klimaanlæg til industriel nedkøling er en del af produktionen

KLIMAANLÆG TIL INDUSTRIEN

Der blev ikke fundet nogle varer, der matcher dit valg.

Vi skaber de grundlæggende betingelser for produktion

Vi er specialiseret i køling og klimaanlæg til industrien. Klimaanlæg indgår i dag som et grundliggende element for produktions- og industrielle virksomheder. Her er målet for langt de fleste, at produktionen hele tiden følger et kontinuerligt og fastsat flow, så leverancer kan leveres til aftalt tid. Det er vigtigt, at industrielle virksomheder faktisk kan nå at producere og levere efterspurgt mængde, som aftalt ved kontraktens begyndelse. Her er et konstant temperaturniveau på produktionsudstyret helt essentielt.

Hvis ikke professionelle virksomheder kan forvente noget så simpelt som et konsistent temperaturniveau kan det have alvorlige konsekvenser og omkostninger til følge. I værste fald kan det for fødevareproducenten betyde store afskrivninger af varelagre eller produktionsstop for industrivirksomheden. Alt dette berører virksomhedens bundlinje.

DANSK KØL & KLIMA har i mange år været underleverandør til industrielle virksomheder. Klimaanlæg til industrien tæller alt fra nedkøling af produktionsudstyr såvel som køling af større produktionshaller. Produktionsmaskiner uden køling er ligesom mennesker på et kontor, uden aircondition og behageligt arbejdsklima. Effektiviteten er svingende.

Maskiner og andet produktionsudstyr kan kun producere aftalt mængde, hvis de grundlæggende betingelser for produktionen opfyldt. Dette gælder i særdeleshed temperaturen, som enheden arbejder under. Det er temperaturen, der har indflydelse på, hvordan enheden, som en samlet enhed, fungerer. DANSK KØL & KLIMA leverer kølesystemer til produktionen, så produktionsanlægget hele tiden arbejder under de korrekte vilkår og rigtige temperaturer. Vi sørger for, at enheden er så driftssikker og effektiv som mulig, så produktionsvirksomheden alene skal fokusere på sin produktion.

Vi har eksempelvis leveret intelligente køle- og klimasystemer til produktionshaller for slagterier, hvor produktionsudstyret konsekvent skal arbejde i temperaturer under 10 grader for at undgå overophedning. Til anden kunde er leveret køling til større mælketanke, så fødevaren opretholder korrekt temperatur inden distribution og salg til endelig forbruger. Sidst har vi leveret og installeret avancerede køling til lasermaskiner indenfor stål beskæring. Målet var her at sørge for, at enheden ikke bare kunne arbejde 18 timer i døgnet, men i døgnets 23 timer. Herefter kunne kunden øge produktionen med knap 28%. Mulighederne er mange, men i alle tilfælde er det en god investering!

Vi har den største certificering og tilladelse

Klimaanlæg til industrien skal være driftsikre og garant for samme ydelse hver gang. DANSK KØL & KLIMA er ISO 9001 certificeret og har den største tilladelse til at arbejde med alle typer kølemidler. Vi hjælper med at vedligeholde samt servicerer klimaanlægget, så dit fokus altid er på din kerneforretning. Vores erfaringer og certificeringer er din forsikring for, at vi kan det vi lover. Alle vores medarbejdere har den rette uddannelse samt de rette kvalifikationer til at arbejde med klimaanlæg og kølemidler. Vi garanterer, at arbejdet er udført efter lovens gældende regler.

Har du en produktionsvirksomhed og søger du viden angående køling til selv samme. Giv os gerne et kald på 7020 3800, så finder i fællesskab løsningen du har brug for.