Energitilskud til varmepumper

DANSK KØL & KLIMA har igennem mange år forhandlet landets mest effektive varmepumper til private og erhverv. Vi har som første prioritet at fremme gennemsigtighed på alle vores priser og services som vi tilbyder. Det samme er gældende for energitilskud til varmepumper.

Når du som privat køber en varmepumpe er du berettet til at modtage et energitilskud, fordi du bidrager positivt til den grønne omstilling. Hvis ikke leverandøren tilbyder at lave ansøgningen, skal kunden selv stå for denne proces. Det er kundens eget ansvar. Dette kan være en stor mundfuld, da kunder sjældent ved, hvor meget vedkommende faktisk skal sætte sig ind i lovgivningen på området.

Ansøgningen til energiselskaberne skal foregå på en forudbestemt måde til punkt og prikke. Følges denne måde ikke fuldt ud, udbetales energitilskuddet ganske enkelt ikke og ansøgningen kan ikke genindsendes. Du kan altså risikere at miste tilskuddet, hvis ikke det effektueres korrekt. Hvorfor så gøre det? ?

 

Vær sikker på at få energitilskud

Når du køber en varmepumpe igennem DANSK KØL & KLIMA skal du ikke tænke på ansøgning af energitilskud igennem energiselskaberne, vi klarer det hele for dig uden beregning.

Som en god kundeservice garanterer vi dig som vores kunde, at du tildeles det korrekte energitilskud til varmepumper samt at det sker efter lovens gældende regler, fordi vi har gjort det mange gange. Derfor skal du altså alene finde modellen du ønsker her på siden, så skal vi nok stå for alt fra energiansøgning til montering af varmepumpen. Tilskuddet modregnes direkte på din ordre her på siden som en rabat – nemt og hurtigt!

 

Herunder kan du få et overblik over mulige energitilskud:

Luft-til-luft varmepumper

 • Helårsbolig opvarmet med olie eller gas                                                                                                                                                                                kr. 3.848
 • Helårsbolig opvarmet med biokedel/træpiller                                                                                                                                                                   kr. 2.565
 • Helårsbolig opvarmet med el-varme                                                                                                                                                                                        kr. 1.950
 • Sommerhus med el-varme, 50-125m2                                                                                                                                                                                     kr. 660

 

Luft-til-vand varmepumper

Konvertering fra olie til luft-til-vand varmepumpe

 • Helårsbolig opvarmet med oliekedel fra før 1978 inkl. varmtvandsbeholder                                                                                                  kr. 8.915
 • Helårsbolig opvarmet med ikke kondenserende oliekedel fra 1978 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder                                  kr. 7.272

 

Konvertering fra gas til luft-til-vand varmepumpe

 • Helårsbolig opvarmet med traditionel åben gaskedel                                                                                                                                                     kr. 9.306
 • Helårsbolig opvarmet med kedelunit med gasblæse luftbrænder                                                                                                                           kr. 8.226
 • Helårsbolig opvarmet med ikke kondenserende lukket gaskedel                                                                                                                            kr. 7.466
 • Helårsbolig opvarmet med kondenserende gas- eller oliekedel                                                                                                                                kr. 5.423

BEMÆRK: Ved køb af luft-vand monoblok, skal varmtvandsbeholderen også udskiftes.

 

Konvertering fra elvarme til luft-til-vand varmepumpe

 • Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme                                                                                                                                                                  kr. 3.072

 

Konvertering fra bio-brændsel til luft-til-vand varmepumpe

 • Helårsbolig opvarmet med træpille-/fastbrændselskedel fra før 2010                                                                                                                 kr. 5.577
 • Helårsbolig opvarmet med træpille-/fastbrændselskedel fra 2010 eller senere                                                                                             kr. 4.227
 • Helårsbolig opvarmet med brændeovn og elvandvarmer                                                                                                                                              kr. 6.090

BEMÆRK: Ved køb af luft-vand monoblok, skal varmtvandbeholderen også udskiftes.

Gældende betingelser for at opnå energitilskud

Der ydes energitilskud til varmepumper pr. adresse, pr. bygning, som kræver opvarmning. Du kan kun søge én gang på hver adresse. Ved tilvalgt energitilskud til projektet bekræfter ordregiver, at projektet ikke er påbegyndt ved indgåelse af denne tilskudsaftale accept. Besparelsen overdrages til NOE NET A/S via vores energisamarbejdspartner, og kan ikke overdrages til andet netselskab eller aktør, da det er registreret under vores firmaaftale. Der fremsendes en specifik aftaleformular, som skal accepteres snarest, herefter vil bestillingen blive behandlet og faktureret.

Det er købers ansvar at overholde reglerne for at søge energitilskud, herunder at der kun søges ét tilskud pr. adresse. Ligeledes er det købers ansvar at oplyse den korrekte nuværende opvarmning form.

Der kan søges tilskud til følgende husstande:

 • Alle boliger over 80 m2, som er registreret som stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse og tofamiliehuse.
 • Varmekilden skal være: Gas, Olie, EL eller Bio.
 • Sommerhuse over 80m2som er registreret som en helårsbolig. Dokumentationen for dette er registreret på folkeregisteradressen for bopælen.
 • Erhverv. Ved erhvervskøb er det husstandens nuværende forbrug som energitilskuddets beregnes ud fra, men er oftest væsentligt højere end standardværdierne, angivet på denne side.

 

Der kan som udgangspunkt IKKE søges tilskud til sommerhuse under 50m2 og over 125 m2. Får sommerhuse over 125 m2  kan der dog gives tilskud, hvis det beregnes ud fra husstandens nuværende forbrug. Der kan ikke søges tilskud for huse under 80 m2 samt huse med fjernvarme.

Det er købers ansvar at vælge det korrekte tilskud. Hvis køber ikke er berettet til energitilskuddet, grundet manglende opfyldelse af ovenstående betingelser, skal køber tilbagebetale tilskuddet til DANSK KØL & KLIMA.

Reglerne er fastsat af Teknologisk Institut for Energistyrelsen.

Hvis du er i tvivl om dit hus status, varmekilde og m2 kan du slå det op på www.OIS.dk. Ellers er du velkommen til at kontakte os på 7020 3800, så hjælper vi dig på vej. Det er bedre at være på den sikre side.