Miljøvenlige CO2 køleanlæg til supermarkeder og fødevareproducenter

Fra 2020 bliver det forbudt at anvende kølemidlet R404A i nye kommercielle køleanlæg i Europa – og herfra vil det kun være muligt at genanvende kølemidlet i forbindelse med service af køleanlægget. Heldigvis, betyder det ikke noget for dig som kunde hos Dansk Køl & Klima, da vi allerede nu står klar med flere alternativer.

Vi har flere gange leveret grønne CO2 køleanlæg til alt fra supermarkeder og butikker med høj kapacitet, til hoteller og fødevareproducenter, præcist dimensioneret efter kundens behov. Dansk Køl & Klima står allerede nu klar med flere grønne løsningsforslag indenfor populære kølemidler som, R290, R448A, R449A, R513A, R452A og R744 (CO2).

Den grønne omstilling giver nye muligheder

Der er flere grunde til, at CO2 køling er blevet mere udbredt inden for til detail- og industrisektoren. Inden for det økonomiske perspektiv kan nævnes de højere skatter og afgifter HFC-systemer er blevet pålagt samt de lavere omkostninger, der er ved CO2 installationer. Desuden er butiksejere, og befolkningen generelt, blevet mere miljøbevidst, som alt sammen trækker i retning af CO2 køleanlæg.

Desuden er bæredygtige kølemidler, som propan og CO2, blevet fordelagtiggjort på fyldninger over 10 kg. Hvis køleanlægget drifter på HFC kølemidler må fyldningen maksimalt være 10 kg, hvor i mod der ikke er fyldningsgrænser på klimavenlige kølemidler.

Flere økonomiske fordele ved grønne CO2 køleanlæg

 • Ingen skat på CO2 kølemiddel.
 • Ingen kølemiddelsafgifter.
 • Lave installationsomkostninger, vedligeholds- og serviceomkostninger.
 • Lempelige opstillingskrav.
 • Lavt energiforbrug.
 • Mulighed for effektiv varmegenvinding.
 • Prisen på CO2 kølemiddel er minimal i forhold til syntetiske HFC-kølemidler.

Miljømæssige muligheder med CO2 køling

 • Virksomheden reducerer sit CO2 aftryk.
 • CO2 køleanlæg er 100% naturligt og miljøvenligt.
 • Ingen drivhuseffekt, GWP-værdi = 1.
 • CO2 er ugiftigt, ubrændbart kølemiddel.
 • Mulighed for ekstern overvågning.
 • Ingen krav til zoneklassificering.
 • Kompakt anlægsudførelse med lavt støjniveau.
 • Fremtidens mest sikre løsning med en høj virkningsgrad.
  Ring til mig på 28883800 eller skriv her, hvis du ønsker rådgivning til store som små CO2 køleanlæg. Jeg er ISO 9001:2015 certificeret og har installereret flere CO2 anlæg i hele landet.

  Jens Peter, køletekniker

  Kontakt Dansk Køl og Klima

  Mulighed for varmegenvindingssystem i CO2 køleanlæg

  Som ovenstående antyder er der flere fordele forbundet med CO2 køling, og det stopper faktisk ikke der. I CO2 køleanlæg er der mulighed for at udnytte den varme, der skabes i køleprocessen. Som kunde kan du derfor genanvende den varme, som i forvejen skabes via gaskøleren til andre praktiske formål. Varmegenvindingen kan både bruges til brugsvand, ventilation eller begge dele, hvis dette ønskes. På grund af den høje trykgastemperatur er der mulighed for at opnå vandtemperaturer på mellem 70-80°C.

  CO2 køling kan anvendes i flere brancher

  Der er ingen tvivl om, at det har stor betydning for brugen af CO2 som kølemiddel i fremtiden, at den danske stat lemper afgiftsbrugen – og modsat pålægger HCF-kølemidler højere afgifter til virksomheder – for at tvinge virksomheder til at skifte køleløsning. CO2 køleanlæg kan blandt andet anvendes i følgende brancher:

   

  • Food retail (subkritisk og transkritisk)
  • Hospitals- og sundhedssektoren (subkritisk)
  • Medicin- og medico (subkritisk)
  • Køling af serverrum og elektronik (subkritisk og transkritisk)
  • Split-køleanlæg og varmepumper (transkritisk)
  • Transportsektoren (transkritisk)
  • Industrisektoren, såsom proces køling (subkritisk)
  • Byggesektoren, komfort, fancoils og ventilation.

  Bæredygtige CO2 køleanlæg er fremtiden

  Mange af de grønne initiativer, der er nedskrevet i den nye klimalov, giver før eller siden anledning til en total udfasning af de traditionelle HFC-kølemidler. Dette er 100% sikkert, da disse typer af kølemidler er nogle af de mest forurenende drivhusgasser på kloden med GWP-værdier på over 3.900. Det er et godt stykke over det nuværende lovlige niveau på 2.500, der er fastlagt af F-gas-forordningen for stationært køleudstyr til temperaturer over -50 °C. Til sammenligning har rene propan køleanlæg og CO2 køleanlæg, som hhv. drifter på R290 og R744 GWP-værdier på 3 og 1.

  En ting er, at vi lige så godt kan vælge at udnytte den rigtige løsning, når teknologien er til stede, noget andet er forsyningsproblemet, hvis ikke man følger med. Producenter og leverandører vil løbende (de er allerede i gang) omlægge produktionen til mere grønne løsninger. Hvis ikke kunden udskifter sit gamle HFC køleanlæg til en grønnere løsning, vil han på et tidspunkt opleve, at der ikke kan skaffes reservedele til anlægget mere. Med høje afskrivninger på fødevarelagre eller produktionsnedbrug til følge.

  CO2 køleanlæg eller propan køleanlæg er derfor de mest miljøvenlige løsninger på markedet.

   

  Hvilke grønne kølemidler anbefaler vi dig i fremtiden?

  Har du som virksomhed f.eks. køle- og fryserum, eller andre mellemstore køleanlæg, vil kølemidlerne R448A, R449A, R452A eller R134a med en reduktion i GWP-værdien på 65%, være solide alternativer til R404A.

  Til mindre uafhængige køleanlæg – som er meget anvendt i fødevarebranchen – kan naturlige kølemidler både være en klimavenlig, bæredygtig og en god langsigtet investering. I nye anlæg med fyldning under 150 g, og hvis placeringen tillader det, anbefaler vi A3-klassekomponenter som propan R290 eller R600a. Til større anlæg med en tilhørende større fyldning, kan HFO R1234ze, R513A og R134a også være fornuftige alternativer grundet deres prisvenlige niveauer.

  Dansk Køl & Klima er klar til at hjælpe med den grønne omstilling.