Der blev ikke fundet nogle varer, der matcher dit valg.

Frikøling er en god investering på bundlinjen og for miljøet

Der er store energimæssige samt økonomiske gevinster ved at investere i et integreret frikølingssystem fra Dansk Køl & Klima – både for miljøet og din økonomiske bundlinje. Frikøling til kølekompressorer kan benyttes så længe, at udetemperaturen er 2°C lavere end temperaturen i lokalet som skal nedkøles. Med frikøling menes der, at ventilatoren suger kuldeenergien i udeluften ind og anvender kulden i luften til at holde lokalet indenfor køligt. Det eneste energiforbrug, som eksisterer ved denne form for køling, går alene til den ventilator, som blæser luften ind samt den der blæser luften ud.

Hos Dansk Køl & Klima arbejder vi med integreret frikøling, hvor man fortsætter med at udnytte udeluftens køleevne så længe det er muligt, sammen med den mekaniske køling, hvis ikke at udeluften kan klare kølebehovet. Denne form for frikølingsløsning betyder, at kølekompressoren kun anvendes når der faktisk er behov for det. Ellers vil lokalet som ønskes nedkølet, alene anvende den energi og temperatur, der i forvejen er i luften udenfor.

Derfor er frikøling fra Dansk Køl & Klima et smart grønt valg

Generelt er problemstillingen således, at når temperaturen udenfor er højere end 12-14°C, bliver det svært at udnytte denne til nedkøling af temperaturen indenfor. Det er simpelthen ikke koldt nok udenfor til at dække det efterspurgte kølebehov indenfor.

Som løsning på denne problemstilling, arbejder vi med en modificeret form for frikøling, som bygger på marginalen, altså forskellen mellem temperaturen indenfor og udenfor. Her er det blot gældende, at temperaturen udenfor skal være 2°C lavere end temperaturen indenfor. Det betyder altså, at så lang tid, at der er 2°C koldere udenfor end indenfor, vil frikølingsanlægget fortsætte sin drift indtil det ikke er muligt mere. Herefter vil det mekaniske køleanlæg og kompressoren tage over, og sørge for at lokalet er så koldt som efterspørges. Denne løsning er medvirkende til, at frikølingsanlæg leveret fra Dansk Køl & Klima er den grønneste løsning på markedet i Danmark. Dette skyldes, at antallet af aktive kompressor timer er minimale takket være de danske vejrforhold, som oftest er køligere end i syden.
  Ring til mig på 28883800 eller skriv til mig her, hvis du ønsker rådgivning til større frikølingsanlæg. Jeg er ISO 9001:2015 certificeret og har løst opgaven mange gange før.

  Jens Peter, kølemontør

  Kontakt Dansk Køl og Klima

  Fordele ved integreret frikøling

  Ved at tilvælge en integreret løsning til frikøleanlæg, tilvælges også de væsentlige fordele, der følger med.

  På den økonomiske side af valget er der følgende fordele ved frikøling. Ved frikøling reduceres udgifterne på elforbruget til køling typisk med kr. 35.000 ‐ 105.000 pr. år, og i nogle tilfælde meget mere. Denne besparelse afhænger i høj grad af, hvor stort anlægget er, samt hvad kunden skifter fra. Tilbagebetalingstiden for et anlæg på 8-20 kW vil typisk være 9-15 måneder og herfra vil det være kontant overskud, til glæde og gavn for virksomhedens bundlinje. Reducering af udgifterne til elforbruget vil oftest være op i mod 70-80%.

  Vores frikøleanlæg leveres med en høj sikkerhed og er konstant fjernovervåget, da de leveres med GPRS opkobling. Dette betyder, at hvis der opstår fejl på frikølingsanlægget, aktiveres en alarm og en besked sendes til den alarm ansvarlige i virksomheden. Kunden er hele tiden i fokus, også når du mindst venter det. På den måde bliver fejlen opdaget i tide inden fejlen bliver kritisk for de enheder, som afgiver varme.

  Frikøleanlæg og tørkølere belaster miljøet mindst muligt

  Ved at installere i frikøling eller tørkøleanlæg til køling af din virksomhed, bidrager du som forbruger af CO2 til at mindste belastningen for miljøet. Tager vi igen udgangspunkt i et frikølingsanlæg på 8-20 kW, vil den samlede besparelse i CO2 det første år være fra 14-35.000 kg. Alene på det første år.

  Der er altså 2 åbenlyse og væsentlige fordele, som overskygger alt andet, ved at anvende frikøling som måde at nedkøle din forretning. Du opnår fra dag 1 en økonomisk besparelse på op til 80% på dine energiudgifter, plus at du gør det på en måde, som mindsker forbruget af CO2.

  Eksempel på frikøling hos energiselskab med airconditionanlæg som køling

  Et energiselskab afkølede på daværende tidspunkt sine servere og EDB-udstyr med et airconditionanlæg så, at udstyret ikke blev overophedet i driften. Det fungerede upåklageligt, men der var meget vedligehold af anlægget og det var ikke billigt i drift. Virksomheden havde på dette grundlag et årligt strømforbrug på knap 40.000 kW. Med en pris på kr. 1,68/kWh havde de derfor en energiudgift hvert år på knap kr. 67.200.

  Investering i frikøling og tørkøling betaler sig i sidste ende

  Samme kunde købte af os et 10 kW frikølingsanlæg, som udnytter kuldeenergien i luften udenfor for kr. 69.000 med alle de ovennævnte fordele gældende. Kunden bibeholdte sit airconditionanlæg, som mekanisk køling og som back-up, til det integreret frikølingsysstem, som arbejdede så længe forholdene var der.

  Kunden opnående på denne måde en besparelse det første år på 31.700 kW, og omregnet til danske kroner; en samlet besparelse på energiforbruget på kr. 53.256, svarende til en samlet besparelse på 79,25%. Investeringen for kunden blev dermed tjent hjem på lidt over 15 mdr. De har tjent/sparet penge på investeringen lige siden.