white_arrow_down TOP

Garanti for B2B og B2C salg

Vi bestræber os hver dag på at give vores kunder og samarbejdspartnere den bedste behandling hver gang. Alle vores produkter er hovedsageligt produceret i EU og lavet til at blive anvendt hver dag. Alt lever op til strenge kvalitetskrav til glæde for dig som kunde. Alligevel kan det ikke undgås, at der en sjælden gang er defekter på varen, uanset leverandør og produktype.

Dansk Køl & Klima sælger både til private og erhverv. Ved salg til erhverv, B2B er der 1 års garanti. Ved salg til private, B2C er der 2 års garanti.

Garantien, for hhv. erhverv og private, indebærer fuld reservedels-og komponent garanti på produktet. Dansk Køl & Klima udskifter ikke produktet med nyt, men udskifter alene den defekte reservedel, så produktet igen er funktionsdygtigt.

Dansk Køl & Klima tager ikke ansvar for produkter, som er monteret ukorrekt eller eventuelle farer der er relateret til forkert montering.

Hvis kunden ønsker, indenfor det første år, at vi gennemgår produktet, grundet mulig defekt, har kunden to muligheder. 1) Kunden kan vælge at indsende produktet til vores adresse, vi sender pakkelabel, eller 2) vi kan sende en tekniker til kundens adresse for hurtig respons. Omkostninger til transport og timeløn til teknikker er ikke inkluderet i den grundlæggende garanti. Vores teknikere vil så lave en fejlsøgning og reparere varen, hvis det viser sig som en produktionsfejl, uden beregning. Viser det sig omvendt, at varen er defekt grundet dårlig behandling eller fejl ved installation og lignende, vil garantien bortfalde. Det er en forudsætning for reservedelsgarantien, at der er foretaget korrekt installation, betjening og vedligeholdelse i hele garantiperioden. I tilfælde, hvor disse forudsætninger ikke er opfyldt, vil udgiften til montørtimer, omkostninger til transport eller fragt og udgiften til ny reservedel tilfalde kunden.

Dansk Køl & Klima står kun inde for den 1-årige reservedelsgaranti, hvis produktet er leveret med produktionsrelaterede fejl eller fejler grundet defekt i reservedel. Skal produktet monteres på en bestemt måde, og ønsker kunden selv at gøre dette eller står en ekstern leverandør for montering samt service og garantireparationer vil den 1-årige produkt garanti bortfalde. Vi kan ikke vide om kunden, eller ekstern part, har de rette kompetencer til montage eller installation. Derfor kan vi kun stå inde for produkts 1-årige komponent garanti, hvis vi er sikre på at montering er sket efter bogen. Det ved vi kun, hvis det er Dansk Køl & Klima, der monterer produktet. Ved anden montage vil de fremtidige omkostninger til produktet tilfalder kunden.

Garanti for B2B salg indbefatter varer inden for kategorierne:
 • Storkøkken udstyr
 • Køle- og fryserum
 • Ismaskiner
 • Butikskøl og kølemøbler
 • Aircondition og varmepumper
 • Køleanlæg til industrien
 • Server køling
 • Transportkøling
 • Commelier vin køling

 

Udvidet garantiordninger ved B2C salg på udvalgte produkter og tjeneste

Dansk Køl & Klima tilbyder som udgangspunkt, ifølge forbrugerloven, 2 års garanti ved salg til private. Dog tilbydes udvidet garantier på 3-5 år ved salg af varmepumper til private forbrugere. Denne garanti er dog kun gældende på betingelse af 1 årligt eftersyn, udført af sælger, Dansk Køl & Klima. Kun på denne betingelse kan det garanteres overfor køber, at enheden solgt, vil fungere efter hensigten i garantiperioden.

Alle produkter indenfor storkøkken udstyr, restaurant udstyr og ismaskiner leveres med udgangspunkt med 1 års reservedelsgaranti. Ønsker kunden at forsikre sig imod uforudsete omkostninger i fremtiden, tilbydes følgende garantier som tilkøb:

 

1 ÅRS FULD GARANTI PÅ KUNDENS ADRESSE

Garantien inkluderer reparationer på kundens adresse over hele landet med brofaste øer og dækker både omkostninger til reservedele, transport til og fra kunde og timeløn til montør.

 

Industri køl og frys: kr. 800

Industri ovne: kr. 1600

Industri opvaskemaskiner kr. 1300

Koge og stege: kr. 800

Ismaskiner kr. 900

Restaurantudstyr kr. 800

 

Priserne er ekskl. moms.

 

2 ÅRS FULD GARANTI PÅ KUNDENS ADRESSE

Garantien inkluderer reparationen på kundens adresse over hele landet med brofaste øer og dækker både omkostninger til reservedele, transport til og fra kunde og timeløn til montør.

 

Industri køl og frys: kr. 1900

Industri ovne: kr. 3500

Industri opvaskemaskiner kr. 2500

Koge og stege: kr. 1900

Ismaskiner kr. 2000

Restaurantudstyr kr. 1800

 

Priserne er ekskl. moms.

 

Regler for garanti på udstyr til storkøkken, restaurant og ismaskiner

 1. Kunder som har tegnet en udvidet garanti vil få den samme behandling, som kunder der ikke har tegnet en udvidet garanti. Alle sager vil blive løst i den rækkefølge de kommer ind i.
 2. Den udvidede garanti starter fra købsdatoen og henholdsvis 1 år eller 2 år frem. Der vil ikke blive taget højde for senere ibrugstagningsdato.
 3. Udvidet garanti gælder over hele Danmark med brofaste øer.
 4. Selvforskyldte skader på produktet dækkes ikke af garanti. Selvforskyldte skader defineres som skader, hvor kunden har behandlet produktet på en måde, som ikke er korrekt. Dette tæller blandt andet; forkert montage, forkert tilslutning, manglende rengøring og vedligeholdelse, ingen benyttelse af kalkfiltre til ismaskiner, ingen benyttelse af afkalkningsfiltre til opvaskemaskiner og lignende.

Ved korrekte garantireparationer på produkter, som ikke produceres – eller ikke kan leveres – mere, forbeholder Dansk Køl & Klima sig retten til at kreditere eller omlevere udstyr med minimum de samme specifikationer og kvalitet. Kun såfremt der er sket ændringer på markedet eller sortimentet. Garantien gælder kun ved mangler på selve produktet og ikke på følgeskader som dårlig vedligeholdelse.

Alle nye dele til garantireparationer leveres kun indenfor landets grænser, og omfatter ikke nogen form for arbejdsløn til udskiftning og fejlsøgning eller nogen form for omkostninger hermed, undtagen reservedelen. Alle reservedele haves oftest på lager.

Dansk Køl & Klima kan ikke stilles til ansvar for driftstab, erstatning for midlertidige løsninger og lignende. Det er kundens ansvar at kontrollere, at den korrekte garanti er som aftalt inden fakturaen bliver betalt. Er der intet nævnt vil garantien som standard være 1 års reservedelsgaranti. Såfremt kunden har åbne posteringer, forfalden saldo, vil alt garantiforpligtigelse og ansvar bortfalde Dansk Køl & Klima, indtil det fulde beløb er betalt.

Dansk Køl & Klima kan desuden ikke stilles til ansvar for forsinkelser hos vores speditører, leverandører i forbindelse med levering af varen til kunden eller anden ekstern part, som har indflydelse på levering og fragt. Alle forhold udenfor sælgers kontrol, herunder importforbud, arbejdskonflikter mv. er heller ikke sælgers ansvar.

Dansk Køl & Klima kan ikke stilles til ansvar for udstyr, der ikke er installeret korrekt på alle måder eller eventuelle farer hermed.

Dansk Køl & Klima ApS er ISO 9001:2015 certificeret af Validan. Din forsikring for, at vi kan vores håndværk.

Dansk Køl & Klima ApS er medlem af Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening, Dansk Køl & Varme.

Dansk Køl & Klima ApS er medlem af KMO. Din forsikring for, at vi må håndtere – og behandler kølemidler korrekt.

Dansk Køl & Klima ApS er VE-Godkendt installatørvirksomhed. Vi kan dokumentere, at vi installerer din varmepumpe korrekt.