white_arrow_downTOP

Standard montage til varmepumper

Dette indeholder en standard montage for luft til luft varmepumper

Standard montage for luft til luft varmepumper:     Jylland og Fyn

 • Kr. 3.500 ekskl. moms, kr. 4.375 inkl. moms.

 

Standard montage for luft til luft varmepumper:     Sjælland

 • Kr. 3.700 ekskl. moms, kr. 4.625 inkl. moms.

 

Dette er inkluderet:

 • Start gebyr og arbejdsløn til montør
 • Transport til og fra kunden.
 • Indendørs- og udendørsdel skal monteres med max 3 meter i rørføring mellem de 2 enheder.
 • Kabelbakker til pæn montering af ledninger og rør. Max 3 meter.
 • Der er plads til, at vores montør kan montere varmepumpen på det aftalte sted.
 • Underlaget skal være fast, stabilt og plant.
 • Der skal tilkøbes vægbeslag/gulvstativ, fødder og skur, hvis dette ønskes.
 • Indendørsdel skal monteres højere end udendørsdel.
 • Hvis udendørsdel sidder højere end indendørsdel, skal der tilkøbes en kondenspumpe til at føre vand op og ud til afløb ekskl. montage kr. 2.000 inkl. moms
 • Vi borer hul i ydervæg (træ eller mursten), og trækkes kabler mellem de to dele.
 • Vi tilslutter til nærmeste 230v stikkontakt med jord. max 1 meter.
 • Jordspyd kan tilkøbes.
 • Garanti falder, hvis der ikke er jord i elinstallationen.
 • Vakuumering, tæthedsprøvning og opstart af anlægget.
 • Gennemgang af fjernbetjening og instruktion af brugen for anlægget.

 

Dette er ikke inkluderet:

 • Der skal tilkøbes vægbeslag/gulvstativ, fødder og skur, hvis dette ønskes. (Spørg om pris)
 • Er der en eksisterende varmepumpe, skal denne tømmes og demonteres. Kr. 3.000 inkl. moms.
 • Fremføring af kabler på loft eller i krybekælder. (Timepris)
 • Ekstra forbrug af kabler, isoleret kølerør, kabelbakker mm. udover 4 meter. Pris pr. meter kr. 550 inkl. moms.
 • Ekstra gennemboring i træ. Kr. 350 inkl. moms pr. ekstra hul.
 • Ekstra gennemboring i mursten. Kr. 350 inkl. moms pr. ekstra hul.
 • Boring i hård beton, granit, jernarmeret væg o.lign. Kr. 500 inkl. moms pr. hul.
 • Jordspyd kan tilkøbes, hvis der ikke er jord i EL installationen. Kr. 500 inkl. moms.
 • Alt el-arbejde udover standard installation. (Time pris)
 • Vægbeslag/gulvstativ, fødder, skur og kondenspumpe er ikke med som standard. (Spørg om pris)
 • Eventuelt malerarbejde og efterreparationer. (Time pris)
 • Flytning af møbler, udendørsbeplantning og lignende. (Time pris)
 • Montering af WIFI og sms modul kan tilkøbes. (Spørg om pris)

 

Dette indeholder en standard montage for luft til vand varmepumper

 

Standard montage for luft til vand varmepumper:      Jylland, Fyn og Sjælland

 • 18.000 ekskl. moms, kr. 22.900 inkl. moms.

 

Dette ER inkluderet:

 • Start gebyr og arbejdsløn til montør til montage af luft til vand varmepumpe.
 • Transport til og fra kunden.
 • Vi borer 1 hul i ydervæg (træ eller mursten), og trækker rør mellem de to dele. Boring i andre materialer er ekstra tillæg og ekstra huller er tillæg.
 • Levering og montering af op til 4m kølerør mellem udendørs- og indendørsenhed. Der kan købes kølerør op til 30 meter.
 • Ny indendørsenhed placeres samme sted som gammel oliekedel var placeret, og tilsluttes samt tilpasses til eksisterende installationer på centralvarme og brugsvand (MAX 1,5 meter)
 • Der skal være plads til, at vores montør kan komme til at monterer varmepumpen på det aftalte sted.
 • Underlaget skal være fast, stabilt og plant.
 • ophæng til yderdel, max 1 meter over jordplan. Alternativt 2 19x19x49 leca blokke på jorden.
 • Tilslutning til eksisterende el i rummet, hvis det kan/må bruges. Tillæg på ny el-installation.
 • Vakuumering, tæthedsprøvning, opstart af anlægget og funktionsprøvning.
 • Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brugen af anlægget.
 • ansøgning af energitilskud, hvis det er berettiget.
 • Garanti bortfalder, hvis den ikke er lovligt installeret og hvis der ikke er jord i el-installationen.

 

Dette er IKKE inkluderet:

 • Grave- og bygningsmæssigt arbejde samt nedlægning af rør i jord eller under flisearealer. (Timepris)
 • Kraner og andet løfteudstyr, stilladser, komponenter for sikker montage. (Leverandør pris)
 • Afmontering, afpropning, tømning og bortskaffelse af gammel oliekedel, pillefyr samt fritstående olietank eller oliefyr fastgjort som ikke fastgjort, samt materialer og komponenter. Pris kr. 5.500 inkl. moms.
 • Er der en eksisterende varmepumpe i forvejen skal denne afmonteres, tømmes og bortskaffes. Pris kr. 4.000 inkl. moms.
 • Nedtagning af skorsten for gas-, olie- eller pille fyr. (Timepris)
 • Præisoleret Uponor Ecoflex Quattro rør for brugsvand og varme mellem inde-/udendørsenhed. Pris pr. meter kr. 550 inkl. moms.
 • Støbning og opsætning i fundament og afløb fra udendørsenhed. (Leverandør pris)
 • Der skal tilkøbes skur til overdækning af udendørsenhed, gulvstativ på gummifødder, hvis dette ønskes. (Spørg efter pris)
 • Fremføring af kabler på loft eller i krybekælder. (Timepris)
 • Ekstra forbrug af kabler, isoleret kølerør, kabelbakker mm. udover 4 meter. Pris pr. meter kr. 550 inkl. moms.
 • Ekstra gennemboring i træ. Kr. 350 inkl. moms pr. ekstra hul.
 • Ekstra gennemboring i mursten. Kr. 350 inkl. moms pr. ekstra hul.
 • Boring i hård beton, granit, jernarmeret væg o.lign. Kr. 500 inkl. moms pr. hul.
 • Montage af buffertanke. (Timepris)
 • Ekstra cirkulationspumpe. (Spørg for pris)
 • Montage af WIFI (Timepris)
 • Elinstallation for varmepumpe (nye kabler, sikringsgruppe/tavle, energimåler. Skal laves af aut. El-installatør), maks 5 meter fra anlæg. Forudsættes at kabler og relæer/sikringsgruppe kan indbygges i eksisterende tavle (tillæg for udvidelse af tavle). (Leverandør pris)
 • Jordspyd kan tilkøbes, hvis der ikke er jord i EL installationen. Kr. 500 inkl. moms
 • Drænpumpe hvis udendørsenhed sidder højere end indendørsenhed skal vand pumpes op til afløb, derved behov for afløbspumpe. Pris ekskl. montage kr. 2.000 (inkl. moms)
 • malerarbejde og efterreparationer. (Timepris)
 • Flytning af møbler, udendørs beplantning og lign. (Timepris)

 

Vi monterer kun varmepumper købt gennem Dansk Køl & Klima ApS. Vi monterer i hele Jylland, Fyn og Sjælland, og øvrige øer (spørg for pris til øer). Dog ikke Bornholm.

Dansk Køl & Klima ApS er ISO 9001:2015 certificeret af Kiwa Inspecta. Din forsikring for, at vi kan vores håndværk.

Dansk Køl & Klima ApS er medlem af Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening, Dansk Køl & Varme.

Dansk Køl & Klima ApS er medlem af KMO. Din forsikring for, at vi må håndtere – og behandler kølemidler korrekt.

Dansk Køl & Klima ApS er VE-Godkendt installatørvirksomhed. Vi kan dokumentere, at vi installerer din varmepumpe korrekt.

Dansk Køl & Klima ApS har en høj kreditværdighed. Din forsikring for, at vi betaler regningen til tiden