Standard montage til varmepumper

Hvad indeholder en standard montage for luft til luft varmepumper?

Standard montage for luft til luft varmepumper: Jylland og Fyn

 • Kr. 3.500 ekskl. moms, kr. 4.375 inkl. moms.

 

Standard montage for luft til luft varmepumper: Sjælland

 • Kr. 3.700 ekskl. moms, kr. 4.625 inkl. moms.

 

Dette er inkluderet:

 • Start gebyr og arbejdsløn til montør
 • Transport til og fra kunden.
 • Inde- og udedel skal monteres med max 3 meter i rørføring mellem de to dele.
 • Kabelbakker til pæn montering af ledninger og rør. Max 3 meter.
 • Der er plads til, at vores montør kan montere varmepumpen på det aftalte sted.
 • Underlaget skal være fast, stabilt og plant.
 • Der skal tilkøbes vægbeslag/gulvstativ, fødder og skur, hvis dette ønskes.
 • Indedel skal monteres højere end udedel. Hvis udedel sidder højere end indedel, skal der tilkøbes en kondenspumpe.
 • Vi borer hul i ydervæg (træ eller mursten), og trækkes kabler mellem de to dele.
 • Vi tilslutter til nærmeste 230v stikkontakt med jord. Max 1 meter.
 • Jordspyd kan tilkøbes.
 • Garanti falder, hvis der ikke er jord i el-installationen.
 • Vakuumering, tæthedsprøvning og opstart af anlægget.
 • Gennemgang af fjernbetjening og instruktion af brugen for anlægget.

 

Dette er IKKE inkluderet:

 • Er der en eksisterende varmepumpe, skal denne tømmes og demonteres.
 • Kabler i hul væg eller skunke og loft trækkes ikke.
 • Gennemføring i beton og granit.
 • Boring i jernarmeret væg og lignende.
 • Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i el-installationen.
 • Alt el-arbejde udover standard installation.
 • Vægbeslag/gulvstativ, fødder og skur er ikke med som standard.
 • Eventuelt malerarbejde og efterreparationer
 • Flytning af møbler, udendørsbeplantning og lignende.
 • Montering af wifi of sms modul. Kan tilkøbes.

 

Hvad indeholder en standard montage for luft til vand varmepumper?

Standard montage for luft til vand varmepumper: Jylland og Fyn

 • Kr. 25.000 ekskl. moms, kr. 31.250 inkl. moms.

 

Standard montage for luft til vand varmepumper: Sjælland

 • Kr. 25.600 ekskl. moms, kr. 32.000 inkl. moms.

 

Dette er inkluderet:

 • Start gebyr og arbejdsløn til montør
 • Transport til og fra kunden.
 • Vi borer 1 hul i ydervæg (træ eller mursten), og trækker rør mellem de to dele. Boring i andre materialer er ekstra tillæg og ekstra huller er tillæg.
 • Afmontering af gammel oliekedel samt fritstående olietank eller oliefyr fastgjort som ikke fastgjort.
 • Levering og montering af luft til vand varmepumpe med indbygget gennemstrømsbeholder / hydroboks for brugsvand. Brugsvand bliver 40-55 grader.
 • Levering og montering af op til 4m kølerør mellem udedel og indedel. Der kan købes kølerør op til 30 meter.
 • Ny indedel placeres samme sted som gammel oliekedel var placeret, og tilsluttes samt tilpasses til eksisterende installationer på centralvarme og brugsvand (MAX 1,5 meter)
 • Der er plads til, at vores montør kan komme til og monterer varmepumpen på det aftalte sted.
 • Underlaget skal være fast, stabilt og plant.
 • Inkl. ophæng til yderdel, max 1 meter over jordplan. Alternativt 2 19x19x49 leca blokke på jorden.
 • Der skal tilkøbes skur, hvis dette ønskes.
 • Tilslutning til eksisterende el i rummet hvis det kan/må bruges. Tillæg på ny el-installation.
 • Vakuumering, tæthedsprøvning, opstart af anlægget og funktionsprøvning.
 • Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brugen af anlægget.
 • Inkl. ansøgning af energitilskud hvis berettiget.
 • Garanti bortfalder, hvis den ikke er lovligt installeret og hvis der ikke er jord i el-installationen.
 • Jordspyd kan tilkøbes.

 

Dette er IKKE inkluderet:

 • Grave- og bygningsmæssigt arbejde samt nedlægning af rør i jord eller under flisearealer.
 • Kraner og andet løfteudstyr, stilladser, komponenter for sikker montage.
 • Bortskaffelse af de nedtagende anlæg, materialer og komponenter.
 • Præisoleret Uponor Ecoflex Quattro rør for brugsvand og varme mellem inde- og udedel.
 • Afmelding og afpropning af gammel olietank og fjernelse af ovennævnte.
 • Støbning opsætning i fundament og afløb fra udedel.
 • Fremføring af kabler på loft.
 • Nedtagning af skorsten for gas-, olie- eller pillefyr.
 • Er der eksisterende varmepumpe skal denne nedtages/afmonteres og tømmes.
 • Forbrug af kabler, kølerør, kabelbakker mm udover 4 meter. Pris pr. meter kr. 500 inkl. moms.
 • Ekstra gennemboring. Kr. 300 inkl. moms pr ekstra hul.
 • Gennemboring i beton, granit og andre hårde materialer.
 • Boring i jernarmeret væg eller lignende.
 • Elinstallation for varmepumpe (nye kabler, sikringgruppe/tavle, energimåler. Skal laves af Aut. El-installatør) maks 5 meter fra anlæg.
 • Forudsættes at kabler og relæer/sikringsgruppe kan indbygges i eksisterende tavle (tillæg for udvidelse af tavle)
 • Drænpumpe hvis nødvendigt. Kr. 2.000 inkl. moms.
 • Evt. malerarbejde og efterreparationer.
 • Flytning af møbler, udendørsbeplatning og lign.