white_arrow_down TOP

Standard montage til varmepumper

Dette indeholder en standard montage for luft til luft varmepumper

Standard montage for luft til luft varmepumper: Jylland og Fyn

 • Kr. 3.500 ekskl. moms, kr. 4.375 inkl. moms.

 

Standard montage for luft til luft varmepumper: Sjælland

 • Kr. 3.700 ekskl. moms, kr. 4.625 inkl. moms.

 

Dette er inkluderet:

 • Start gebyr og arbejdsløn til montør
 • Transport til og fra kunden.
 • Indendørs- og udendørsdel skal monteres med max 3 meter i rørføring mellem de 2 enheder.
 • Kabelbakker til pæn montering af ledninger og rør. Max 3 meter.
 • Der er plads til, at vores montør kan montere varmepumpen på det aftalte sted.
 • Underlaget skal være fast, stabilt og plant.
 • Der skal tilkøbes vægbeslag/gulvstativ, fødder og skur, hvis dette ønskes.
 • Indendørsdel skal monteres højere end udendørsdel.
 • Hvis udendørsdel sidder højere end indendørsdel, skal der tilkøbes en kondenspumpe til at føre vand op og ud til afløb ekskl. montage kr. 2.000 inkl. moms
 • Vi borer hul i ydervæg (træ eller mursten), og trækkes kabler mellem de to dele.
 • Vi tilslutter til nærmeste 230v stikkontakt med jord. max 1 meter.
 • Jordspyd kan tilkøbes.
 • Garanti falder, hvis der ikke er jord i elinstallationen.
 • Vakuumering, tæthedsprøvning og opstart af anlægget.
 • Gennemgang af fjernbetjening og instruktion af brugen for anlægget.

 

Dette er ikke inkluderet:

 • Der skal tilkøbes vægbeslag/gulvstativ, fødder og skur, hvis dette ønskes. (Spørg om pris)
 • Er der en eksisterende varmepumpe, skal denne tømmes og demonteres. Kr. 3.000 inkl. moms.
 • Fremføring af kabler på loft eller i krybekælder. (Timepris)
 • Ekstra forbrug af kabler, isoleret kølerør, kabelbakker mm. udover 4 meter. Pris pr. meter kr. 550 inkl. moms.
 • Ekstra gennemboring i træ. Kr. 350 inkl. moms pr. ekstra hul.
 • Ekstra gennemboring i mursten. Kr. 350 inkl. moms pr. ekstra hul.
 • Boring i hård beton, granit, jernarmeret væg o.lign. Kr. 500 inkl. moms pr. hul.
 • Jordspyd kan tilkøbes, hvis der ikke er jord i EL installationen. Kr. 500 inkl. moms.
 • Alt el-arbejde udover standard installation. (Time pris)
 • Vægbeslag/gulvstativ, fødder, skur og kondenspumpe er ikke med som standard. (Spørg om pris)
 • Eventuelt malerarbejde og efterreparationer. (Time pris)
 • Flytning af møbler, udendørsbeplantning og lignende. (Time pris)
 • Montering af WIFI og sms modul kan tilkøbes. (Spørg om pris)

 

Dette indeholder en standard montage, når vi installerer en luft-vand varmepumpe

 

Installations fakta:

I 87% af alle luft-vand varmepumper som installeres, er kunden dækket ind af montage-beskrivelsen nedenfor.

I 93% af alle luft-vand varmepumpe-installationer vi laver, tager installationen 1 fuld dag fra morgen til aften for 2 mand. 7% tager mere end 1 dag.

 

Standard installation for Luft til vand varmepumper: Jylland, Fyn og Sjælland

26.100 inkl. moms.

 

Premium installation for Luft til vand varmepumper (inkl. el-arbejde i hoved el-tavle):

38.300 inkl. moms.

 

Dette ER INKLUDERET i dette tilbud:

 • Vi gennemgår hvor inde- og udedelen skal monteres med max. 4 meter rørføring imellem de to dele. Der kan købes kølerør op til 20 meter.
 • Startgebyr og arbejdsløn til montør til montage af luft til vand varmepumpen.
 • Transport til og fra kunden.
 • Vi borer 1 hul i ydervæg (træ eller mursten), og trækker rør mellem de to dele. Boring i andre materialer er ekstra tillæg og ekstra huller er tillæg.
 • Ny indendørsenhed placeres samme sted som eksisterende centralvarme løsning er placeret i dag, og tilsluttes samt tilpasses til de eksisterende velfungerende installationer på centralvarme og brugsvand (MAX 1,5 meter i mellem)
 • Der skal være plads til, at vores montør kan komme til at monterer varmepumpen på det aftalte sted.
 • Underlaget skal være fast, stabilt og plant.
 • ophæng/stativ til yderdel, max 1 meter over jordplan. Alternativt 2 stk. gummiblokke på jorden.
 • Tilslutning til eksisterende el i rummet, hvis det kan/må bruges. Tillæg på ny el-installation.
 • Vakuumering, tæthedsprøvning, opstart af anlægget og funktionsprøvning.
 • Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brugen af anlægget.
 • Garanti bortfalder, hvis den ikke er lovligt installeret og hvis der ikke er jord i el-installationen.
 • Oprydning og bortskaffelse af affald, i forbindelse med tilslutning af varmepumpen.

 

Dette ER OGSÅ INKLUDERET ved valg af Premium installation: (Gør-det-nemt)

 • Komplet el-installation, op til 20 meter fra tavle.
 • Der føres kabel hvor muligt, eventuelle skjulte installationer udføres med tillæg (aftales særskilt med kunden).
 • Der opsættes reparationsafbryder ved udedel.
 • Der opsættes bimåler i umiddelbar nærhed af inderdel.
 • I eksisterende tavle udvides med 1 stk. 3P+N 16A automatsikring (kombirelæ, type A).
 • Det forventes at alt kan udføres i én og samme arbejdsgang.

 

Dette ER IKKE INKLUDERET i dette tilbud:

 • Fremføring af kabler på loft eller i krybekælder. (Timepris)
 • Grave- og bygningsmæssigt arbejde samt nedlægning af rør i jord eller under flisearealer. (Timepris)
 • Udflytning og bortskaffelse af gammelt gasfyr, pillefyr eller oliefyr, fastgjort som ikke fastgjort, samt materialer og komponenter hermed. Pris kr. 3.800 inkl. moms. (Vores kostpris til HJ Hansen for at afhente fyret til skrot)
 • Er der en eksisterende varmepumpe i forvejen skal denne afmonteres, tømmes og bortskaffes. Pris kr. 3.000 inkl. moms.
 • Nedtagning af skorsten for gas-, olie- eller pille fyr. (Timepris)
 • Skur til overdækning af udendørsenhed.
 • Ekstra forbrug af kabler, isoleret kølerør, kabelbakker mm. udover 4 meter. Pris pr. meter kr. 550 inkl. moms.
 • Ekstra gennemboring i træ. Kr. 350 inkl. moms pr. ekstra hul.
 • Ekstra gennemboring i mursten. Kr. 350 inkl. moms pr. ekstra hul.
 • Boring i hård beton, granit, jernarmeret væg o.lign. Kr. 500 inkl. moms pr. hul.
 • Elinstallation for varmepumpe (nye kabler, sikringsgruppe/tavle, energimåler. Skal laves af aut. El-installatør), maks. 5 meter fra anlæg. Forudsættes at kabler og relæer/sikringsgruppe kan indbygges i eksisterende tavle (tillæg for udvidelse af tavle). (Leverandør pris)
 • Drænpumpe hvis udendørsenhed sidder højere end indendørsenhed skal vand pumpes op til afløb, derved behov for afløbspumpe. Pris ekskl. montage kr. 2.000 (inkl. moms)

 

Vi monterer kun varmepumper købt gennem Dansk Køl & Klima ApS. Vi monterer i hele Jylland, Fyn og Sjælland, og øvrige øer (spørg for pris til øer). Dog ikke Bornholm.

Dansk Køl & Klima ApS er ISO 9001:2015 certificeret af Validan. Din forsikring for, at vi kan vores håndværk.

Dansk Køl & Klima ApS er medlem af Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening, Dansk Køl & Varme.

Dansk Køl & Klima ApS er medlem af KMO. Din forsikring for, at vi må håndtere – og behandler kølemidler korrekt.

Dansk Køl & Klima ApS er VE-Godkendt installatørvirksomhed. Vi kan dokumentere, at vi installerer din varmepumpe korrekt.