Sterile køle- og fryserum til medicinalvirksomheder

Vi har mange års erfaring med at lave køle- og fryserum til medicinalvirksomheder, herunder til opbevaring af medicin, men også kølerum til produktion af medicin samt til laboratoriearbejde. 

I kølerum til medicinalvirksomheder handler det om at lave den helt rigtige rumopbygning både når det gælder renrum, rum med GMO-klassificering samt rum til laboratoriearbejde. I blandt andet renrum til laboratorier, hvor der arbejdes med genterapi er det vigtigt, at arbejdet bliver klassificeret under GMO-ordningen. Det er fordi arbejdet består i at håndtere genetisk modificerede organismer. 

Der er mange krav, når det kommer til opbevaring af medicin på køl, herunder gælder der særlige krav til opbevaring af farlig medicin. Vi har kendskab til alle kravene fra både myndigheder og og Arbejdstilsyn, og har derfor også flere gange leveret køle- og frysefaciliteter til fuld tilfredshed for både kunder og myndigheder.
  Ring til mig på 70203800 eller spørg mig her, hvis du vil vide mere omkring kølerum til sterile miljøer. Jeg er ISO 9001:2015 certificeret og hjælper gerne med at finde den rette løsning til renrum.

  Jens Peter, kølemontør

  Kontakt Dansk Køl og Klima

  Medicin skal opbevares i et koldt og sterilt miljø

  Medicin skal opbevares forsvarligt, så medicinens virkning ikke bliver forringet. Samtidig skal designet af kølerummene til det medicinale arbejde være designet på en måde, således medicin kan opbevares i et koldt og sterilt miljø.

  Designet af et renrum i et kontrolleret miljø er den mest fundamentale fase i etableringen af køle- og fryserum for medicinalvirksomheder. 

  At etablere et rum, der overholder alle krav og regler fra Arbejdstilsynet samt myndigheder kræver en samarbejdspartner, der kender til virksomhedens produkt samt til de problemstillinger og elementære processer, der er i den daglige drift.

  Vi sørger for at alle krav og retningslinjer overholdes

  Vi sørger for, at alle krav og retningslinjer overholdes i gennem bl.a. ventilations- og temperaturovervågning i de enkelte køle- og fryserum. 

  Vi har mange års erfaring og interne retningslinjer for, hvordan køle- og fryserum til medicin skal laves. Vi kender allerede til myndighedernes høje krav i forhold til klinisk rene miljøer, hvilket gør at hele forløbet fra idé til færdigt projekt bliver dokumenteret nøje. Disse informationer bliver derfor også let tilgængelige for slutbrugeren.

  Sterile kølerum skal leve op til kravene fra Arbejdstilsynet

  Det er lovgivningsmæssigt forbudt at arbejde med eller håndtere GMO’er, hvis ikke lokalet, hvori produktet behandles eller opbevares i, lever op til de krav, som er fastsat af Arbejdstilsynet. 

  De krav, der er fastsat med hensyn til køle- og fryserum til medicinalvirksomheder er vidtgående. De strækker sig fra specielle arbejdsgange for medarbejderne, speciel ventilation i et kontrolleret miljø samt hvilken beklædning medarbejderne har på. I disse miljøer er sterile og helt rene lokaler en del af hverdagen.

  Ligeledes er kravene fra myndighederne til, hvor ren luften skal være i lokalet, også ret høje.

  Har du brug for hjælp til etablering af et sterilt miljø?

  Du er velkommen til at indtaste dine kontaktoplysninger her på siden. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage på din forespørgsel, og hjælpe dig videre i processen.

  Kolde og sterile rum til laboratorier samt til opbevaring af medicin er vores kernekompetence. Vi har etableret køle- og fryserum til medicinalvirksomheder i 30 år, så der findes ikke nogen opgaver på dette område, som vi ikke kan løse.