Køle- og fryserum til medico virksomheder underlagt GMO

KØLE- OG FRYSERUM TIL MEDICO

Der blev ikke fundet nogle varer, der matcher dit valg.

Køle- og fryserum til medicinale virksomheder

DANSK KØL & KLIMA er garant for køle- og fryserum til medico virksomheder. Dette gælder blandt andet renrum til laboratorier, som arbejder med genterapi. Her er arbejdet klassificeret under GMO-ordningen, og består i håndtering af genetisk modificerede organismer.

Det er lovgivningsmæssigt forbudt at arbejde med eller håndterer GMO’er, hvis ikke lokalet, hvori produktet behandles eller opbevares i, lever op til særregler fastsat af Arbejdstilsynet. Kravene til køle- og fryserum til medico virksomheder er vidtgående. De strækker sig fra specielle arbejdsgange for medarbejdere og beklædning til ventilation i kontrollerende miljøer. Her er sterile og helt rene lokaler hverdag. Luftrenhedskrav fra myndigheder er høje, men vi har flere gange leveret køle- og frysefaciliteter til fuld tilfredshed for både kunden og myndigheder.

Sterilt miljø – alt bliver dokumenteret

Designet af renrum i kontrollerede miljøer er den mest fundamentale fase i etableringen af køle- og fryserum for medico virksomheder. Det kræver en samarbejdspartner, der kender til virksomhedens produkt, problemstillinger og elementære processer i den daglige drift.

I gennem ventilations – og temperatur overvågning sørger vi for, at alle krav og retningslinjer overholdes til fulde. Vi har mange års erfaring og interne retningslinjer for, hvordan denne type af køle og fryserum skal laves. Fordi vi allerede kender til myndigheders høje renhedskrav, vil hele forløbet fra ide til færdigt projekt blive dokumenteret nøje og let tilgængeligt til slutbrugeren.

Hvis du har spørgsmål til klimarum eller bare søger rådgivning omkring sterile og aseptiske miljøer, kan du få fat i Jens Peter på 7020 3800. Køle og fryserum er vores kernekompetence – det har vi lavet i 30 år