Tørkølere, frikøling og vandkøleanlæg til kraftig og kontrolleret køling

Køleanlæg

Der blev ikke fundet nogle varer, der matcher dit valg.

Luftkølet frikølere og chillere til vandkøling

Tørkølere eller frikølingsanlæg, som det også kaldes, er luftkølede anlæg som anvender energien i den omgivende luft, som kontinuerligt cirkuleres igennem kondensatorfladen, til nedkøling. Reducering af energiforbruget kan være op imod 80%, fordi antallet af aktive kompressortimer er minimale. Det samme er gældende for de vandkølede fordampningsanlæg som sprayer kondensatoren med vand – disse er blot mere effektive end en traditionel luftkølet løsning. Luftkølet og fordampningskølede chillere anvendes oftest til udendørs drift og installation. Vand eller glykol nedkøles ved hjælp af de miljøvenlige kølemidler R290, R1234ze, r407c, r410a eller t134a.

Vi er specialiseret i chiller køling og køleanlæg til industrien. Klimaanlæg indgår i dag som et grundliggende element for produktions- og industrielle virksomheder. Her er målet for langt de fleste, at produktionen hele tiden følger et kontinuerligt og fastsat flow, så leverancer kan leveres til aftalt tid. Det er vigtigt, at industrielle virksomheder faktisk kan nå at producere og levere efterspurgt mængde, som aftalt ved kontraktens begyndelse. Her er et konstant temperaturniveau på produktions udstyret helt essentielt.

Hvis ikke professionelle virksomheder kan forvente noget så simpelt som et konsistent temperaturniveau kan det have alvorlige konsekvenser og omkostninger til følge. I værste fald kan det for fødevareproducenten betyde store afskrivninger af varelagre eller produktionsstop for industrivirksomheden. Alt dette berører virksomhedens bundlinje.

Centrale HCF – eller decentrale propan vandkøleanlæg for ethvert behov

Vi kan også centralisere alle vores vandkølede klimaanlæg så enkelte chillere kan betjene forskellige kølebehov. Her tilbyder DANSK KØL & KLIMA tilbyder vi vandkølede kondensatorer med høje kapaciteter op til hele 800 kW. Alle køleanlæg kan leveres med pumper eller buffertanke. Eller skal vi hjælpe dig med at decentralisere et vandkølet køleanlæg så den har sin eget chiller med et lavt støjniveau?

DANSK KØL & KLIMA er ISO 9001:2015 certificeret og har den største tilladelse til at arbejde med alle typer kølemidler. Vi hjælper med at vedligeholde samt servicere frikølere og vandkølingsanlæg, så dit fokus altid er på din kerneforretning. Vores erfaringer og certificeringer er din forsikring for, at vi kan det vi lover. Alle vores medarbejdere har den rette uddannelse samt de rette kvalifikationer til at arbejde med klimaanlæg og kølemidler. Vi garanterer, at arbejdet er udført efter lovens gældende regler.

Har du behov for rådgivning til køleanlæg?

Skriv til os herunder, eller ring til os direkte på tlf. nr.

+45 70 20 38 00
Vandkølingsanlæg til indendørs installation og drift

Vores vandkølede chillere fjerner varme fra den væske, som anvendes til enheden og er typisk beregnet til indendørs installation og drift. Den afkølede væske cirkuleres igennem varmevekslere til køling af produktionsudstyr, effektivt og med et reduceret energiforbrug. Alt spildvarme, som opstår ved køleprocessen, kan genanvendes. Ydeevne, effektivitet og vedligeholde er alt sammen vigtige parametre, som du som kunde skal være opmærksom på, når du skal designe dit chiller anlæg.

Kondensatoren køles af en ekstern enhed, hvilket eksempelvis kan være et køletårn eller et tørkøleranlæg i form af frikøling.

DANSK KØL & KLIMA leverer chillere med vandkøling til produktionen, så produktionsanlægget hele tiden arbejder under de korrekte vilkår og korrekte temperaturer. Vi sørger for, at enheden er så driftssikker og effektiv som mulig, så produktionsvirksomheden alene skal fokusere på sin produktion.

Fordampningskondensatorer og luftkonditioneringsanlæg med aksialventilatorer

DANSK KØL & KLIMA er leverandør af industrielle vandkølingsanlæg som anvendes til kontrolleret køling af produkter eller produktionsudstyr for fabrikker og produktionsvirksomheder. Køleanlæggene anvendes ofte i plastindustrien eller metalforarbejdede olier, strøm forsyninger og elproduktion eller komprimeret luft- og gaskøling. Vi har eksempelvis leveret intelligente frikølingsanlæg inden for proces køling til kølehaller for slagterier med temperaturkrav under 10 grader for korrekt håndtering af fødevare. Til anden kunde er leveret større vandkølingsanlæg til større mælketanke, så fødevaren opretholder korrekt temperatur inden distribution og salg til endelig forbruger. Vi har også erfaring med avanceret køling specielle formål, som lasermaskiner, indenfor stål beskæring. Målet var her at sørge for, at produktions maskinen ikke bare kunne arbejde 18 timer i døgnet, men i døgnets 23 timer. Herefter kunne kunden øge produktionen med knap 28%. Mulighederne er mange, men i alle tilfælde er det en god investering!

Har du en produktions- eller industrivirksomhed, hvor ønsker du rådgivning til køl? Eller søger du yderligere information angående frikøling- eller vandkøleanlæg til nedkøling af produktions materiel? Du er altid velkommen til at ringe direkte til Jens Peter på tlf. nr. 2888 3800. Han hjælper dig gerne videre i processen.